We beschermen jou tegen surveillance

We houden de coronamaatregelen die het kabinet uitrolt goed in de gaten. De geschiedenis leert dat in tijden van crisis overhaaste beslissingen worden genomen met vergaande negatieve gevolgen voor onze rechten en vrijheden, ook lang nadat de crisis voorbij is. Die beslissingen kunnen nodig zijn voor de bestrijding van corona. Maar jouw rechten moeten ook worden beschermd. In haar haast overziet het kabinet niet altijd alle risico's die met een maatregel gepaard gaan. Ook doet ze niet genoeg om die risico's zoveel mogelijk te verkleinen. Daarom geven wij gevraagd en ongevraagd advies op deze maatregelen, achter de schermen en in de media. De overheid wil niet alleen meer inzicht in onze gezondheid, maar ook in waar we zijn en hoe we ons verplaatsen. Bits of Freedom gaf advies op het gebruik van locatiedata van Google en Facebook en leverde kritiek op de wetswijziging die de verzameling en uitwisseling van mobiliteitsdata door telecom operators mogelijk zou moeten maken. Dit voorstel staat tot in ieder geval na het zomerreces op pauze. Recent kondigde het kabinet aan dat er tijdens de coronacrisis een registratieplicht voor de horeca is ingesteld. Zonder duidelijke regels en een goede wet is zo'n plicht geen goed idee. Dan verliezen mensen het vertrouwen en zullen ze de maatregel proberen te omzeilen. Gelukkig kan de overheid dat eenvoudig voorkomen. Ons advies aan de overheid? Geef in een specifieke wet heldere kaders, bied ondernemers handvatten om de plicht met zo min mogelijk risico's in de praktijk te brengen, en informeer bezoekers van de horeca wat hun rechten zijn. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, al is een maatregel over de schutting gooien natuurlijk nóg simpeler.