We bevorderden de privacy en veiligheid van de Corona-app

We reageerden binnen 24 uur op de plannen van de minister voor deze tracing app. We lanceerden Veiligtegencorona.nl en wisten zo veel invloed uit te oefenen op de discussie rondom de app. We werden uitgenodigd bij een hoorzitting in de Tweede kamer en voorzagen het ministerie ook achter de schermen van input. De plannen zijn aanzienlijk verbeterd en door ons werk is de app technisch zo goed als we 'm ons zouden kunnen wensen. Maar dat betekent niet dat alle zorgen weg zijn; we dringen aan op een goede wet die ons beschermt en zullen een analyse van de app maken zodat mensen een weloverwogen beslissingen kunnen maken over het al dan niet downloaden van de app.